Selecteer een pagina

Nieuwbouw-kavels beschikbaar in Doesburg

Het bestemmingsplan ‘Beinum 2012’ biedt de mogelijkheid om aan De Kilder en De Strijp in de wijk Beinum-West nieuwe woningen te bouwen. Het oorspronkelijke plan ging uit van een traditionele vorm van bouwen, waarbij woningen onder andere verplicht moesten worden uitgevoerd met een kap. Gaandeweg is, om aan te sluiten op de vraag in de woningmarkt, besloten om de koers voor de ontwikkeling iets te verleggen naar een meer moderne invulling van de woningen.

Er worden op dit moment twee ontwerpen van WoonSubliem gebouwd voor deze bouwkavels in Doesburg!

Het plangebied betreft twee bouwvelden, gelegen tussen de straten De Kilder en De Strijp aan de zuidkant van Beinum-West. Bijgevoegde afbeeldingen toont globaal de ligging van het plangebied in de omgeving.

Plan Beinum Doesburg De Kilder De Strijp
sateliet Plan Beinum Doesburg De Kilder De Strijp

De Kilder

 • De kavelgrootte varieert van 400 – 600 m2.
 • Er mogen vrijstaande en twee-aan-een-woningen worden gebouwd. Verdeeld over de straatwand zijn er maximaal 6 geschakelde woningen mogelijk (3 blokken van 2 woningen).
 • De rooilijn ligt op 4 meter van de openbare ruimte. Deze 4 meter brede strook wordt bestemd als Tuin.
 • De woningen op de hoeken hebben een tweezijdige oriëntatie.
 • De woningen worden in de voorgevelrooilijn gebouwd.
 • De woning bestaat uit een of twee bouwlagen met een kap haaks of evenwijdig aan de weg. De kap heeft een hellingshoek van 40 tot 60 graden.
 • De maximale goot- en bouwhoogte bedraagt 6 respectievelijk 10 meter.
 • De woningen zijn maximaal 12 meter diep.
 • Een kelder is toegestaan onder de voetprint van het hoofdgebouw.
 • Er is maximaal 75 m2 aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen toegestaan.
 • Bijgebouwen hebben een plat dak of een kap. De goot- en nokhoogte van bijgebouwen bedraagt maximaal 3 respectievelijk 5 meter.
 • Het bestemmingsvlak voor ‘wonen’ mag voor maximaal 50% worden bebouwd. Dit omvat de woning, inclusief aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen.
De Kilder Doesburg Kubistische woning
De Kilder Doesburg Kubistische woning 3
De Kilder Doesburg Kubistische woning 2
De Kilder Doesburg Kubistische woning 4

Voorbeeld van een WoonSubliem woningontwerp dat nu gerealiseerd wordt op de Kilder

De Strijp

 • De kavelgrootte varieert van 500 – 800 m2.
 • Er mogen alleen vrijstaande woningen worden gebouwd.
 • De rooilijn ligt op minimaal 4 meter van de openbare ruimte. Deze 4 meter brede strook wordt bestemd als Tuin.
 • De woningen op de hoeken hebben een tweezijdige oriëntatie.
 • De maximale bouwhoogte bedraagt 10 meter.
 • Het dak heeft een hellingshoek van maximaal 10 graden.
 • De woningen zijn maximaal 14 meter diep.
 • Een kelder is toegestaan onder de voetprint van het hoofdgebouw.
 • De oppervlakte aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bedraagt maximaal 100 m2.
 • De goot- en bouwhoogte van bijgebouwen en overkappingen bedraagt maximaal 3 respectievelijk 4 meter, afgedekt met een plat dak of een dakhelling van maximaal 10 graden.
 • Het bestemmingsvlak voor ‘wonen’ mag voor maximaal 50% worden bebouwd. Dit omvat de woning, inclusief aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen.
De Strijp Doesburg moderne hollandse stijl 1
De Strijp Doesburg moderne hollandse stijl 3
De Strijp Doesburg moderne hollandse stijl 2
De Strijp Doesburg moderne hollandse stijl 4

Voorbeeld van een WoonSubliem woningontwerp dat nu gerealiseerd wordt op de Strijp

De woningen worden ontsloten via de bestaande straten De Kilder en De Strijp. Bij elke woning geldt de verplichting om 2 parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren. Daarnaast zal langs de weg ook worden voorzien in openbare parkeerplaatsen. In aanvulling op de stedenbouwkundige uitgangspunten is een beeldkwaliteitskader opgesteld voor de woningen aan De Kilder en De Strijp. Leidend thema is respectievelijk een modern eigentijds Hollands huis en een moderne kubistische woning. De beeldkwaliteitskaders zijn zowel bedoeld voor de geïnteresseerden voor een kavel als voor het kwaliteitsteam dat de bouwplanontwikkeling begeleidt. Andere taak van dit team is zorg dragen voor een evenwichtige verdeling van de kavels binnen de strook en verdeling van woningtypes aan De Kilder (verhouding vrijstaand – twee aaneen).

Interesse?

Interesse in een woningontwerp dat passend is in het bestemmingsplan van de bouwkavels in Doesburg op de Kilder of op de Strijp? Neem contact op en laat WoonSubliem uw droomhuis ontwerpen!

Pin It on Pinterest

Share This
Beschikbare Bouwkavels Bouwkavels in Doesburg