Site pictogram WoonSubliem

Ontwerpen Bouwen Wonen

sschuurwoning-zwart-wit-terras

UW EIGEN HUIS LATEN ONTWERPEN

Uw eigen huis laten ontwerpen in zes stappen

Bij WoonSubliem onderscheiden we zes opeenvolgende fasen in het realiseren van een nieuwe woning.

  1. schets-ontwerp
  2. voorlopig-ontwerp
  3. vooroverleg
  4. definitief-ontwerp
  5. aanvraag omgevingsvergunning
  6. prijsvorming van de bouwkosten

 

1 schetsontwerp

We beginnen met een prettig gesprek waarbij we uw wensen, ideeën en budget als uitgangspunt nemen. We denken mee, vertalen uw ideeën in creatieve en inspirerende woningschetsen en verwerken daarin globaal het bouwvolume, het woonoppervlak, de hoofdindeling en natuurlijk de uitstraling. Deze creatieve fase leidt tot het vertalen van uw ideeën en vormt daarmee basis van het voorlopig-ontwerp. Als u tevreden bent met het schetsontwerp vervolgen we met het voorlopig-ontwerp.

schetsontwerp

2 voorlopig ontwerp

Het voorlopig-ontwerp van uw eigen huis is een vertaling van het schetsontwerp naar een “echte” ontwerptekening op schaal. De eventuele gewenste aanpassingen zoals deze zijn besproken bij de oplevering van het schetsontwerp zijn hierin verwerkt.

 

3 vooroverleg

Elke gemeente heeft een vorm van een vooroverleg, het kan zijn dat dit een andere naam draagt, bijvoorbeeld: “principeverzoek” of “pré-advies”. De tekeningen van het voorlopig ontwerp worden aangeboden aan de gemeente en zullen worden getoetst aan het bestemmingsplan en indien van toepassing worden de plannen ook voorgelegd aan een welstandscommissie (dit laatste verschilt per gemeente). Bij een positieve uitslag van de toetsing van het voorlopig-ontwerp aan het bestemmingsplan en, indien van toepassing, een positieve uitspraak van de welstandscommissie kunnen we door naar het definitief maken en uitwerken van het ontwerp.

4 definitief ontwerp

Na uw akkoord op het voorlopig-ontwerp van uw huis en een positieve uitslag van het vooroverleg vervolgen we met het uitwerken van de plannen tot een definitief-ontwerp. Het definitief-ontwerp wordt vastgelegd op een A1 formaat tekening. Het definitief-ontwerp heeft als doel om de plannen te toetsen aan het bouwbesluit. Ook dient het definitief-ontwerp voor het begroten van de bouwkosten van de woning.

In het definitief-ontwerp worden onder andere de volgende zaken vastgelegd:

  • Indeling van de plattegronden en maatvoering
  • Positie van de kozijnen en draaiende delen
  • Positie van het sanitair, keuken, installaties en standleidingen
  • Materiaalgebruik, kleur en afwerking

 

5 Aanvraag omgevingsvergunning

Na het indienen van de omgevingsvergunning-aanvraag onderdeel “bouwen” (bouwaanvraag) zal de gemeente beoordelen of de aanvrager in zijn verzoek voldoet aan alle eisen die aan de vergunning worden gesteld. Hiervoor staat een termijn van acht weken. Wanneer de omgevingsvergunning-aanvraag door de bevoegde instantie van de gemeente wordt goedgekeurd wordt er openbaar melding van gemaakt. De aanvraag kan worden ingezien op het gemeentehuis. Deze procedure is bij wet geregeld om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen om eventueel bezwaar aan te kunnen tekenen. Na zes weken wordt de uitspraak onherroepelijk.

 

6 prijsvorming van de bouwkosten

De prijsvorming wordt hier als laatste genoemd, in de praktijk is dit niet een afzonderlijke fase die als laatste plaatsvindt. De prijsvorming van de bouwkosten voor een eigen huis begint al vanaf het vooroverleg (stap 3) en loopt door tot aan een definitieve offerte van de aannemer. Zo houden we u in de loop van het hele traject op de hoogte van de bouwkosten-ontwikkeling. Voorbereidende gesprekken: Samen met u bespreken we alle uitwerkingen en afwerkingen tot in detail. Als alle keuzemogelijkheden zijn ingevuld en de plannen helemaal definitief zijn uitgewerkt inventariseren we de beoogde materialen en de afwerking(en) voor een reële prijsindicatie van de bouwkosten.

BOUWEN

VOORAFGAAND AAN HET BOUWEN

U wilt uw eigen huis laten bouwen. Hier komt veel bij kijken. Na het ontwerpen van het huis, het regelen van financiën, de aankoop van het bouwkavel, het doorlopen van welstand en het verkrijgen van de felbegeerde bouwvergunning begint het daadwerkelijk laten bouwen van uw eigen huis.

 

EXTRA SERVICE

Aannemers werken niet allemaal op exact dezelfde wijze en leveren niet allemaal dezelfde opties. Het kan dus lastig zijn om aannemers met elkaar te vergelijken. Als u dat wenst verzorgen we voor u het onderhands aanbestedingstraject en beoordelen offertes van aannemers. U mag uiteraard zelf bepalen wat uw selectiecriteria zijn, bijvoorbeeld: kwaliteit of kosteneffectiviteit.

 

TIJDENS HET BOUWEN

Na het kiezen van een uitvoerende aannemer begint een spannende periode waarin de sleuteloverdracht van uw nieuwe huis ‘steen voor steen’ steeds dichterbij komt. Dit moet een plezierige periode zijn waarbij elke dag, elke week, elke maand de voortgang van de bouw van het huis zichtbaar en tastbaar is.

BOUWBEGELEIDING

De uitvoerende partij; de aannemer, zal na de ruwbouw een afbouwplanning overhandigen waardoor de oplevering van uw eigen huis al globaal zichtbaar wordt. Op naar de oplevering: de sleutel wordt overhandigd, de woning moet meer dan goed zijn. WoonSubliem kan u tijdens de bouw van uw eigen huis (als u gebruik van wenst te maken van deze dienst) bijstaan met deskundige bouwbegeleiding (controle op ontwerpuitgangspunten). Zo wordt het bouwen van uw eigen huis een zorgeloos traject!

Wonen

GENIETEN VAN WONEN

Ziet u uzelf al heerlijk wegzakken in een grote bank met zachte kussens? Heerlijk wegdromend bij die stralende haard geplaatst in een authentieke schouw. Of zit u liever op een prachtige leren loungebank van een bekende designer bij een doorkijkhaard die ruimtes bij elkaar betrekt en toch afzonderlijk houdt?

 

UW WOONWENSEN ZIJN BEPALEND

Hoe u ook wil wonen: uw woonwensen zijn bepalend voor het ontwerp. Tijdens het ontwerpproces wordt er niet alleen bedacht hoe de woning er uit komt te zien maar er wordt ook ruimschoots aandacht gegeven aan hoe u erin wil wonen. De indeling van de verblijfsruimtes en hun functie worden naar uw wensen in het ontwerp uitgewerkt.

 

GOED DOORDACHTE INDELING

Naast de indeling van de ruimtes is er natuurlijk ook de inrichting van uw huis. Een haard en televisie worden bijvoorbeeld vaak met elkaar gecombineerd, als deze tegenover elkaar staan zal één van beide ondergeschikt zijn. Om optimaal te kunnen genieten van beide (bepalende) elementen is een goed doordacht ontwerp van de woonkamer van groot belang. Naast dit voorbeeld geldt dit natuurlijk voor alle verblijfsruimtes van uw nieuwe huis.

Als u dat wenst kunnen we u bijstaan met advies of een interieur en of lichtplan voor u verzorgen.

EXTRA SERVICE

Bij WoonSubliem besteden we veel zorg en aandacht aan het optimaliseren van de inrichting en de gebruiksfuncties bij het ontwerpen van uw droomhuis.

Mobiele versie afsluiten