Selecteer een pagina

Bouwkavels beschikbaar in het prachtige Kampenlandschap

De Rikker Winterswijk BV heeft aan SAB de opdracht gegeven een nieuw, duurzaam stedenbouwkundig plan te ontwikkelen dat aansluit bij de huidige woningbouwbehoefte en zorgvuldig landschappelijk is ingepast. Waarbij uiteraard voortgeborduurd wordt op de reeds ingezette structuren.

Circa 200 bouwkavels voor alle doelgroepen

De Rikker is divers en bestaat uit zowel grondgebonden als gestapelde woningen. De grondgebonden woningen bestaat uit rij-, twee-onder-één-kap- en vrijstaande woningen met verschillende woonvormen als hof-, rij en kangoeroewoningen.

Bij het stedenbouwkundig ontwerp is rekening gehouden met de het relevante ruimtelijk beleid, waarbij we stilstaan bij de provinciale beleidskaders en de gemeentelijke randvoorwaarden. Het stedebouwkundig ontwerp laat ruimte over voor particulieren om zelf een architect in te schakelen voor een huisontwerp.

Winterswijk groeit

De gemeente zet in op het laten groeien van Winterswijk door het vergroten van de woningvoorraad. Daarbij is het belangrijk dat de plannen in de behoefte voorzien; Hiervoor hanteert de gemeente Winterswijk voor woningbouwontwikkelingen een afwegingskader Uitgangspunt voor het ontwerp is een goede aansluiting op het AWLO (Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek).

De belangrijkste uitgangspunten voor toekomstige ontwikkelingen is het behouden en versterken van de kernkwaliteiten van het kleinschalig kampenlandschap, als onderdeel zijnde van het Nationaal Landschap.

Hiervoor hechten wij veel waarden aan het behouden en verstreken van Oorspronkelijke groenstructuren (bossages, bomen).

WoonSubliem heeft ruime ervaring in het vertalen van woonwensen in unieke woningontwerpen die passen in stedebouwkundige plannen. Heeft u interesse en wilt u meer informatie over de mogelijkheden?

bouwkavels-kobstederstraat

Beltmolen – Kobstederstraat

De nadruk ligt in dit deelgebied op twee-onder-een-kapwoningen, rijwoningen en vrijstaande woningen aan de Jachthuisweg. Een losse structuur van individuele woningen op royale kavels is hier passend. Ook zijn er kansen voor meergeneratiewoningen (kangoeroewoningen), een bijzonder concept met levensloopbestendig wonen.

Kobstederstraat – Jachthuisweg

Dit deelgebied krijgt een eigen ontsluitingslus die deels parallel aan de Kobstederstraat loopt. Programmatisch gaan we uit van koopwoningen in een mix van vrijstaande woningen, rijwoningen en twee onder een kapwoningen voor senioren en gezinnen. Ook in dit deelgebied zijn aan de Kobstederstraat en Jachthuisweg vanuit ruimtelijk oogpunt individuele woningen op ruimte kavels wenselijk.

kobstederstraat-jachthuisweg
bouwkavels dichtersbuurt winterswijk

Kavels in de Dichtersbuurt

We zien hier kansen voor starters en/of senioren. Het gehele deelgebied is in samenhang ontworpen, waarbij bestaande landschappelijke structuren zorgvuldig zijn ingepast. Bovendien krijgt het gebied een sterke eigen identiteit, wat wenselijk is omdat het gebied redelijk verscholen ligt. Centraal in het gebied is ruimte voor enkele alzijdige objecten, bijvoorbeeld appartementen of patio-woningen. Rondom de ontsluitingslus liggen informeel rijwoningen die aansluiten op verschillende achterkanten in het gebied.

Bouwkavels op de es

Dit deelgebied vraagt om een bijzondere uitwerking om de beleving van de hoger gelegen es herkenbaar te houden.

bouwkavels in de es winterswijk
bouwkavels Jachthuisweg Winterswijk

Bouwkavels aan de Jachthuisweg

We realiseren een nieuw, landschappelijk gelegen landgoed, dat georiënteerd is op en ontsloten is vanaf de Jachthuisweg. Binnen het landgoed kunnen luxe appartementen en rijwoningen gerealiseerd worden. Ook de realisatie van een bijzonder woon-zorgconcept behoort tot de mogelijkheden.

WoonSubliem heeft ruime ervaring in het vertalen van woonwensen in unieke woningontwerpen die passen in stedebouwkundige plannen. Heeft u interesse en wilt u meer informatie over de mogelijkheden?

Pin It on Pinterest

Share This
Beschikbare Bouwkavels Bouwkavels de Rikker Winterswijk